Контакт з адміністрацією лікарні

За допомогою даної форми звернень, Ви можете залишити заяву, пропозицію чи скаргу, щодо роботи лікарні безпосередньо адміністрації лікарні

Порядок реєстрації та опрацювання письмових звернень громадян, отриманих за допомогою Інтернету, засобів електронного зв’язку (електронних звернень) в Смілянській міській лікарні

1. Електронне звернення приймається шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті Смілянської міської лікарні.

2. Датою подання електронного звернення є дата надходженїня звернення на визначену електронну адресу або дата заповнення електронної форми та її відправлення. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу у неробочий день та час, то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

3. Розміщена на офіційному веб-сайті лікарні електронна форма має графи для зазначення громадянином свого прізвища, імені, по батькові, місця проживання, електронної поштової адреси (відомостей про інші засоби зв’язку з ним), викладення суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, дати подання звернення.

4. У разі, коли для розгляду електронного звернення по суті необхідно зазначати персональні дані заявника або інших осіб, за винятком тих, що містяться у зверненні, заявнику пропонується звернутися з усним або письмовим зверненням.

5. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається особою, відповідальною за розгляд електронних звернень громадян, заявнику з відповідним роз’ясненням не пізніше, як через десять днів від дня його надходження.

6. Реєстрація електронних звернень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, зі змінами, а саме відповідно до вимог реєстраційно – контрольної картки, розділу «Форма надходження» необхідно вказати – електронною поштою.

7. Електронні звернення перед реєстрацією роздруковуються на папері.

8. Електронні звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання з обов’язковим повідомленням заявника про результати розгляду звернення.

9. Відповідь не електронне звернення направляється у спосіб, обраний заявником (згідно з вказаною ним адресою, місця проживання, або адресою електронної пошти). За потреби надання відповіді на електронне звернення електронною поштою виконавець, або особа відповідальна за діловодство у структурному підрозділі, здійснює пересилання заявнику відповіді у сканованій формі. Після здійснення відправлення відповіді заявнику, звіт про відправлення із зазначеними адресою, датою відправлення та інформацією, що міститься у відправленому файлі, роздруковується. Зазначений звіт долучається до справи та зберігається у встановленому законодавством порядку.

10. Контроль за розглядом електронних звернень покладається на особу, відповідальну за розгляд звернень громадян в лікарні.

11. При підготовці звітної інформації необхідно вказати кількість звернень громадян, які надійшли з використанням Інтернету, засобів електронного зв’язку.

Додаток до наказу від 31.05.2016 №